öý
boýn
gol
öý
öý
hakda usbiz hakda

“Fuzhou Xingchun” butiki önümçilik kärhanasy, tehnologiýa esasly kärhana bolup, dokma önümlerini dokamak we satmak bilen meşgullanýar.Kompaniýada gözleg we enjam öndürmek üçin güýçli goldaw bermek üçin hünärmen gözleg we in engineenerler topary bar.Birnäçe garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryny we oýlap tapyşlaryny gazandy, bökdençsiz önümler üçin köp sanly ösen tehnologiýalary özleşdirdi we bu pudakda tehnologiki innowasiýalarda öňdebaryjy boldy.Kompaniýa hemişe ýaşyl daşky gurşawy goramak düşünjesine eýerýär we durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirýär.Ynsanperwer aladany görkezip, üznüksiz we amatly duýgur önümlere we ergonomiki taýdan öndürilen önümlere üns beriň.Yarüplük dokamakdan başlap, şekillendirişe çenli dokma we çal mata önümleriniň doly önümçiligini üpjün edýäris, olar dokma çyzgylary, çyzyklar, bökdençsiz sport hijablary, ýeňsiz ýeňler, egin-eşik we esbaplar we beýleki dokma önümleri.

Biz hakda

“Fuzhou Xingchun” butiki önümçilik kärhanasy, tehnologiýa esasly kärhana bolup, dokma önümlerini dokamak we satmak bilen meşgullanýar.Kompaniýada gözleg we enjam öndürmek üçin güýçli goldaw bermek üçin hünärmen gözleg we in engineenerler topary bar.Birnäçe garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklaryny we oýlap tapyşlaryny gazandy, bökdençsiz önümler üçin köp sanly ösen tehnologiýalary özleşdirdi we bu pudakda tehnologiki innowasiýalarda öňdebaryjy boldy.Kompaniýa hemişe ýaşyl daşky gurşawy goramak düşünjesine eýerýär we durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirýär.Ynsanperwer aladany görkezip, üznüksiz we amatly duýgur önümlere we ergonomiki taýdan öndürilen önümlere üns beriň.Yarüplük dokamakdan başlap, şekillendirişe çenli dokma we çal mata önümleriniň doly önümçiligini üpjün edýäris, olar dokma çyzgylary, çyzyklar, bökdençsiz sport hijablary, ýeňsiz ýeňler, egin-eşik we esbaplar we beýleki dokma önümleri.

Greenaşyl daşky gurşawy goramak düşünjesine eýeriň we üznüksiz, amatly we täsirli önümlere üns beriň.

Korporatiw wezipe

Greenaşyl daşky gurşawy goramak düşünjesine eýeriň we üznüksiz, amatly we täsirli önümlere üns beriň.

Dokma önümleri boýunça global hünärmen bolmak.

Korporatiw görnüş

Dokma önümleri boýunça global hünärmen bolmak.

Bütewilik (yhlas we ygtybarlylyk) Jogapkärçilik (batyrgaýlyk bilen jogapkärçiligi öz üstüne alýar we jemgyýete gaýtaryp berýär) Täzelik (özüňizden ýokary geçiň, üýtgeşmä ýolbaşçylyk ediň) Win-win (uzak möhletli maksatlara ýetiň we geljege ýetiň)

Korporatiw gymmatlyklar

Bütewilik (yhlas we ygtybarlylyk) Jogapkärçilik (batyrgaýlyk bilen jogapkärçiligi öz üstüne alýar we jemgyýete gaýtaryp berýär) Täzelik (özüňizden ýokary geçiň, üýtgeşmä ýolbaşçylyk ediň) Win-win (uzak möhletli maksatlara ýetiň we geljege ýetiň)

has köp

önüm

Dürlülik
  • Haryt
has köp

Habarlar

Dürlülik
has köp